Декларация за поверителност

Политика за конфиденциалност

radihoney.com се ангажира да защитава Вашата конфиденциалност.
radihoney.com събира и използва единствено Ваши лични данни, които са свързани с посещението Ви на сайта на radihoney.com или от които зависи правилното функциониране на radihoney.com.

Използване на личните данни

Личните данни, събрани от radihoney.com се използват единствено за осигуряване на правилното функциониране на системата. radihoney.com се ангажира да не продава, да не дава под наем или да предоставя по какъвто и да е друг начин Вашата лична информация на трети лица. radihoney.com може да се свързва с Вас на посочените адрес, телефон и email адрес, за да Ви уведомява за промяна на условията или начина на работа на системата на radihoney.com, за текущи промоции, за планирани профилактики и всички други събития, които се отнасят към дейността на radihoney.com.

Cookies

radihoney.com използва “cookies” при Вашата работа със системата за онлайн поръчки на храна и напитки. “Cookie” е малко количество информация, която се пази в регистрите на Вашият уеб браузър. “Cookies” не могат да се използват за инсталирането на какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. “Cookies” са достъпни само за Интернет-страницата, която е поискала тяхното създаване.

Защита на личните данни

radihoney.com, като администратор на лични данни се задължава:
Да вземе надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
Да поддържа техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни.